Nieuws

Calamiteiten/ontruiming

Het evenemententerrein bevindt zich tussen de volgende wegen Bazeldijk 22 en Burggraaf 22.

 

De aanrijroute voor de hulpdiensten is via de weg naast Bazeldijk 22 (deze weg zal worden afgesloten voor overig verkeer d.m.v. een hek en hierin de toezicht van een verkeersregelaar). De afvoerroute voor de hulpdiensten is terug via de weg naast Bazeldijk 22 indien dit niet mogelijk is (door bijv. een grote calamiteit) dan worden de hulpdiensten over het evenemententerrein geleid naar het aangrenzende weiland waarna de weg weer kan worden vervolgd via de Burggraaf.

 

Als bij een calamiteit het terrein ontruimd moet worden (de Burgemeester, de politie en/of de brandweer neemt doorgaans dit besluit) zal Oranjevereniging alle hulp verlenen. Hiertoe staat ook het beveiligingspersoneel ter beschikking. Daarnaast kan de organisatie hulp verlenen door inzet van bijvoorbeeld de DJ, middels de omroepinstallatie, om het bezoekende publiek te informeren.

 

 

BLIJF VOORAL RUSTIG EN VOLG DE AANWIJZINGEN DIRECT OP

 

 

Er hangen bordjes op het terrein en in de tent waar de nooduitgangen zich bevinden, waar de verzamelplaatsen zijn en hoe de vluchtroutes lopen.

Volg de vluchtroute naar rechts of links: Vluchtroute_rechts Vluchtroute_links
Verzamelplaats op het evenemententerrein bij calamiteit: Verzamelplaats

 

De bezoekers zullen bij een calamiteit d.m.v. de nooduitgangen in de bouwhekken in de westelijke richting van het terrein richting de Burggraaf door het weiland worden weggestuurd. Let op alle aanwijzingen via de omroepinstallatie en de hulpdiensten.

 

Totaal overzicht evenemententerrein

Overzicht evenemententerrein

Terrein – ontsluiting zuidzijde naar Burggraaf