Nieuws

Huis- en gedragsregels

1. Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Wij vragen de ouders en ouderen hieraan ook mee te werken;
2. Roken in de feesttent is niet toegestaan, er wordt een aparte rookruimte ingericht;
3. Deelname aan onze activiteiten is voor eigen risico;
4. In de feesttent is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend door de EHBO;
5. In de feesttent liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw onmiddellijk een van de leden van het bestuur;
6. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang;
7. U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme of aan discriminatie;
8. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.
10. Als u in of rond de feesttent een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een van de leden van het bestuur in te leveren.
11. U mag geen harddrugs, softdrugs of pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Leden van het bestuur of beveiliging mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering en wordt de politie gewaarschuwd.
12. Het is verboden in of rond de feesttent goederen te verhandelen en/ of zich schuldig te maken aan heling.
13. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid, kunt u worden gefouilleerd en eventueel de toegang tot de feesttent worden ontzegd. Beslissingen van de leden van het bestuur en de beveiligingsorganisatie zijn bindend.
14. Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet het bestuur aansprakelijk stellen.
15. Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door een van de leden van het bestuur of van de beveiligingsorganisatie meteen worden verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
16. Boetes die de organisatie worden opgelegd zullen altijd aan de veroorzaker worden doorbelast.
17. Heeft u klachten, van welke aard ook, meld ze onmiddellijk aan een Lid van het bestuur. Klagen na afloop heeft geen zin.
Tot slot: Wij rekenen op uw medewerking, zodat ook dit jaar weer een gezellig feest kan worden gehouden.