Donderdag 2 februari 2023: Jaarvergadering

20.00 UUR IN DE BOVEZOLDER

 

Donderdag 27 april: Koningsdag

op het Raadhuisplein

 

Donderdag 4 mei: Dodenherdenking