Meerkerkse Kwis - de uitslag op 8 maart

Vrijdag 26 januari was weer een zeer geslaagde editie van de Meerkerkse Kwis. De uitslag wordt bekendgemaakt op vrijdag 8 maart tussen 19.00 en 21.00 uur in de Linde.


Wijziging statuten

Voorafgaand aan de bingo op 24 november vond er in de Linde een extra algemene ledenvergadering plaats over de gewijzigde statuten van de Oranjevereniging. Reden voor de gewijzigde statuten is dat de vorige versie was verouderd (opgesteld in 1979) en niet meer voldoet aan deze tijd. Daarnaast hebben wetswijzigingen plaatsgevonden rondom verenigingen (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en ook die zijn meegenomen in de nieuwe versie. Bepalingen en artikelen die niet (meer) voor de vereniging van toepassing zijn, zijn verwijderd. Ook zijn artikelen aangepast aan de huidige tijd en zijn enkele bepalingen toegevoegd.

ย 

Belangrijkste wijzigingen in de statuten:

  • Vastlegging van het dagelijks bestuur
  • Extra doel toegevoegd: De leefbaarheid en sociale cohesie in Meerkerk verbeteren
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk aan het bestuur te gebeuren. Er geldt geen opzegtermijn.
  • Het bestuur bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste uit 11 natuurlijke personen
  • Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen tijdens een algemene ledenvergadering, waarbij ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Helaas waren er tijdens de extra vergadering op 24 november te weinig mensen zijn om de statuten vast te stellen. Het is dan de regelย dat we nogmaals een vergadering uit moeten schrijven waarbij het onderwerp op de agenda staat. Dat zullen wij dan doen tijdens onze algemene ledenvergaderingย op 29 februari 2024.

Download
Akte van statutenwijziging Oranjeverenig
Adobe Acrobat document 232.6 KB

Feestweek 2024

In 2024 is het zover: dan is het weer feestweek in Meerkerk! Wij beginnen nu zachtjes aan met de voorbereidingen. De datum hebben we in ieder geval vast staan: van ๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐˜๐—ผ๐˜ ๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ฒ๐˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐—ฎ๐˜‚๐—ด๐˜‚๐˜€๐˜๐˜‚๐˜€ wordt het รฉรฉn groot feest in Meerkerk. Deze keer de laatste week van de zomervakantie. Wij hebben er al veel zin in, jullie ook?